Czasem tak długo wpatrujemy się w zamknięte drzwi,
że nie dostrzegamy tych, które się otworzyły.Helen Keller

psycholog-gdynia.com.pl

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJI PSYCHOTERAPII

Umów się na wizytę

zadzwoń:501 065 986

napisz: kontakt@psycholog-gdynia.com.pl

O mnie

Iwona Głowińska
Jestem psychologiem, Członkiem Nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Specjalizacja: Psychologia Kliniczna, Interwencja Kryzysowa). Szkoląc się w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, uzyskałam certyfikat I oraz II stopnia TSR (Terapii  Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Odbyłam  szkolenia specjalistyczne  na temat pracy z osobami odczuwającymi  lęk. Trzyletnia   praktyka w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gdyni, pozwoliła mi na zdobycie wiedzy i doświadczenia. Obecnie nadal współpracuję  jako terapeuta z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni. Uczestniczyłam w wielu wykładach, konferencjach i seminariach dotyczących m.in. kryzysów wywołanych traumatycznymi zdarzeniami, patologii rodziny, psychicznych problemów związanych z okresem okołoporodowym, sposobów wsparcia osób doświadczających przemocy, znaczenia psychoterapii  w leczeniu objawów psychosomatycznych, wsparcia psychologicznego osób przewlekle chorych, trudnościach w procesie wychowawczym, zwłaszcza nastolatków. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej "Trójmiasto", afiliowane przez  Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, które przebiegło w oparciu o standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej /EFPP/ oraz projekt ustawy o zawodach medycznych, regulujących tryb uzyskiwania kwalifikacji psychoterapeutycznych. Szkolenie to ma charakter czteroletnich studiów podyplomowych. Pracuję terapeutycznie długoterminowo w oparciu o koncepcję psychoanalityczną zgodnie ze standardami EFPP oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. W krótkoterminowej pomocy psychologicznej stosuję Terapię  Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (z ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT).  Odbyłam staż w ramach Psychotraumatologicznej Poradni "Na Starcie", działającej przy Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii z siedzibą na ul. Brzozowej 15 w Gdańsku. Współprowadziłam warsztaty mające na celu pomoc osobom  w nich uczestniczącym (Młodzi Dorośli 19-30 lat, którzy doświadczyli traumy, niezatrudnieni, zagrożeni wykluczeniem społecznym) w nabywaniu umiejętności społecznych niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy. W ramach praktyki prywatnej zajmuję się terapią indywidualną osób dorosłych oraz par. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u dwóch certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Copyright © 2013 psycholog-gdynia.com.pl
Tworzenie stron Webton.pl